Didier Le Mar © - Významný európsky umelec, obrazy maľované dušou.

(rozhovor)

Rozprávali sme sa s talentovaným a inovatívným umelcom  Didier Le Mar ©, ktorý nás zasvätil do tajov jeho výtvarných diel. K pochopeniu jeho tvorby je potrebné jednotlivé diela precítiť a zachytiť ich pozitívnu vibráciu, ktorá otvára ich skutočnú podstatu a povahu

 

                         

 

Povedz nám na začiatok niečo bližšie o svojich plánoch pre rok 2020 ? 

Momentálne sa venujem maľbe novej kolekcie diel pre rok 2020 s názvom Filozofia čistého vedomia.  Dominuje prevažne maľba, ale idem aj do iných médií ako je napríklad kresba, sochárčina a fotografia.  Umeniu sa venujem viac než 20 rokov, pričom samotnú tvorbu považujem za niečo posvätné a úprimne ďakujem bohu, že ma obdaril talentom ako aj rodinou a priateľmi, ktorý moju tvorbu milujú a obdivujú.

 

Bol si ten typ dieťaťa ktoré si namiesto naháňania lopty kreslilo?  

(smiech) Určite áno, kresleniu sa venujem od kedy si len pamätám a vždy ma to nesmierne bavilo a robilo ma to šťastným. Už ako 8 ročný chlapec som sníval o tom, že raz budem maľovať ako moja zbožňovaná babička akademická výtvarníčka, ktorá tvorí vyše 70 rokov. 

 Jej diela ma sprevádzali celé moje detstvo a vždy som s údivom pozoroval keď maľovala alebo kreslila. Práve ona ako prvá uvidela, že mám nadanie keď pozerala moje kresby a maľby, ktoré som jej priniesol ukázať. 

 

Takže si bol vedený k umeniu prostredníctvom svojej babky ? 

Oná bola tá ktorá ma podporovala v štúdiu umenia a sama mi odovzdávala svoje poznatky z praxe, ktoré nazbierala rokmi skúšaním rôznych technik. Bola veľmi kritická voči mojej tvorbe a to mi nesmierne pomáhalo cibriť rukopis ako aj samotný výtvarný prejav a k celej tvorbe pristupovať pokorne. Naučila ma jedno dôležité poznanie. Obraz má vlastnú dušu. Snaž sa pochopiť dušu obrazu a tak pochopíš obraz samotný. Nie je to len o farbách. Tvoja duša je súčasťou duše tvojho diela, je to prastará mystika, ktorá vytvára to osobité čaro jednotlivých diel. Učila ma aby som bol vždy sám sebou pri tvorbe, no na to aby som dokázal byť sám sebou je potrebné najprv zvládnuť výtvarné pravidla a osvojiť si rôzne formy týkajúce sa  kresby tak aj maľby. 

 

Takže ťa teda učila tvoja babka to čo sa rokmi naučila sama ? 

Presne tak. Celé to začalo tým, že ma prihlásila na základnú umeleckú školu, kde som chodieval tri krát do týždňa v poobedňajších hodinách. No bohužiaľ zadania, ktoré sme v tom čase dostávali boli pre mňa jednoduché, na čo moja babička obdržala telefonát od učiteľa, že vyrušujem ostatných (smiech ) a že je potrebné mi dohovoriť. Babka sa k tomu postavila tak, že som od nej dostával zadania navyše, ktoré som jej musel každý deň odovzdávať pred tým ako som ráno išiel do školy. Základnú školu som mal cca 10 minút od jej bytu a bolo to po ceste z domu, takže som o siedmej ráno mal pripravený čaj a dané zadanie mi takmer vždy prekreslila červenou rudkou a popri tom poukazovala na nedostatky, ktoré mi zároveň prekreslila tak, ako to je správne. Samozrejme pochválila tie časti, ktoré som urobil správne, ale musel som jej vysvetliť prečo som to takto urobil a čo ma k tomu viedlo. Takže sa to nezaobišlo bez polemiky nad dielom. A to bolo pre mňa kľúčové. 

 

Ako to všetko vnímaš z odstupom času ? 

Veľmi pozitívne, mojou umeleckou filozofiou je, že moje umenie som ja sám. Som duchovne založený človek a pochopil som, že umenie je mojou životnou cestou ako rozdávať okolo seba pozitívnu energiu. Pracujem na sebe neustále a tým pádom sa neustále učím. Som na seba v tvorbe veľmi prísny, hlavne čo sa týka technického prevedenia obrazu, kde sa odzrkadľuje môj rukopis. Pri maľovaní sa usilujem o rovnováhu, aby obraz nebol prehnane predetajlovaný, čím by pôsobil umelo, ale zároveň aby prepracovanosť a prejav bol citeľný z jednotlivého diela. 

 

Ako dlho trvá tvorba jedného diela ? 

Na diele pracujem stále na etapy, pretože dielo vyžaduje množstvo lásky a sústredenia sa, pokiaľ má zodpovedať kvalite. Takže najkratšie je to sedem dní a niektoré diela aj vyše roka. Pred maľovaním absolvujem tridsaťpäť minútovú očistnú meditáciu. Potom pätnásť minútové Budhistické dychové cvičenie na lepšiu sústredenosť a tak začínam s maľbou. Za žiadnych okolnosti nemaľujem obraz pokiaľ som rozladený alebo nesústredený. 

 

Patríš k tým bohémskym typom umelca, ktorý si k tvorbe potrebujú zapáliť cigaretku a dať pohár vína ? 

I keď je o umelcoch známe, že holdujú alkoholu a žijú mnoho krát dramaticky, ( smiech ) ja alkohol nepijem viac sko štyri roky vôbec a to z duchovno-náboženského presvedčenia. Som toho názoru, že alkohol otupuje duchovné vnímanie tejto reality a ukotvuje ľudí v zlých spomienkach ako aj narúša prirodzenú rovnováhu človeka. Alkohol je jedným z faktorov aktivácii EGA. A ľudské EGO považujem za rakovinu duše.  Ako umelec sa snažím žiť v symbióze  s prírodou a pozitívnym vedomím, že robím všetko tak, aby som mal vyváženú karmu. Každý rok sa snažím v niečom zdokonaliť. Nepijem alkohol, tabakové výrobky neužívam kôli alergii a od konca roku 2019 som obmedzil konzumáciu mäsa. Snažím sa žiť zdravo. Je to spirituálno neurálna cesta, k prapôvodnému stavu duše, ktorá je plná kreativity a harmónie.

 

Veríš v karmu ? 

 Samozrejme, že verím v karmu je to  niečo, čo mám overené na vlastnej koži. Zákon karmy je neustále aktívny preto verím v to, že ak niekto v živote robí úmyselne zlo, vráti sa mu to, keď nie na ňom vo fyzickej forme, tak na duchovnej úrovni. Jeho zlé činy, dokonca myšlienky vytvárajú negatívne okolnosti na tých, ktorých miluje najviac alebo na tých, na ktorých mu úprimne záleží. Preto ja za žiadnych okolnosti nepodceňujem zákon karmickej previazanosti. 

 

Je o tebe verejne známe, že máš židovských predkov, ako vnímaš židovskú kultúru ? 

Zbožňujem židovskú kultúru, hlavne mám veľmi rád synagógy a tradičnú židovskú hudbu. Som úprimné hrdý na svoj židovský pôvod. Vyrastal som ako v židovských tradíciách tak aj v katolíckych. Ak sa ma niekto opýta akého som náboženstva moja odpoveď je stále stejná ja verím v boha, dušu a ľudskú láskavosť. Náboženstva považujem za duchovno kultúrnu tradíciu ľudstva. Preto je pre mňa úplne jedno, kto je akého vierovyznania, dôležité pre mňa je aby mal dobrú dušu, pretože tá je zrkadlom božej vôle a aby bol láskavým človekom to je zrkadlom oduševnenej mysle. 

 

V tvojej tvorbe je viditeľné, že máš rád tradície. Čo to znamená pre tvoju tvorbu ? 

Úprimne milujem náboženské tradície od Judaizmu, Katolizmu, Budhizmu, Hinduizmu, Džinizmu atď. Považujem to za nesmierne inšpirujúce a prospešné, ak sa človek neupriami len na jeden duchovný smer. Pretože duša potrebuje slobodu pre svoju expanziu a pre svoj kreatívny rast. Sme jeden celok jedno kompletné celistvé vedomie. Je potrebné používať širšiu a väčšiu perspektívu vnímania. Znamená to vo svojej mysli odstúpiť dozadu, uvidieť väčší obraz a dostať sa ďalej za vlastné ohraničené sebauvedomenie a limitovaný sebazáujem. Každá situácia, s ktorou sme v živote konfrontovaní pochádza z konvergencie mnohých faktorov, ktoré k jej vzniku prispievajú. Na ktorúkoľvek situáciu alebo náboženstvo musíme nazerať spredu a zozadu, zboku a tiež zhora aj zdola a to znamená prinajmenšom zo šiestich rozličných uhlov. Poskytne nám to kompletnejší a holistický pohľad na realitu a naša reakcia skrz dušu bude oveľa kreatívnejšia a konštruktívnejšia. Trpíme perspektívnou myopiou. A výsledok ? Sme krátkozrakí, nie sme schopní vidieť ani precítiť našu dušu  a skúsenosť s ňou z väčšieho odstupu. A to sa odzrkadľuje aj v umení. Preto moja tvorba je putovanie mňa samého a moja duša si takto prostredníctvom mojej tvorby robí poznámky. 

 

Čo si myslíš o modernom umení ?

No tak to je náročná otázka. Som názoru, že umenie je vec osobného vkusu, riadim sa myšlienkou koľko ľudí toľko chutí. 

Viem sa tým pádom vyjadriť len sám za seba. Nestotožňujem sa s umelcami, ktorí neprešli tradičnou školou od základnej kompozície až po portrétovanie atď. Ja uznávam tento postup. Najprv sa staneš výtvarníkom, čiže ovládaš umelecké pojmy ako aj zvládaš výtvarné techniky, ďalej sa staneš autorom, to je keď už tvoríš zručne realizmus a si schopný namaľovať alebo nakresliť to, čo vidíš, alebo si prípadne predstavíš. A nakoniec sa stávaš umelcom, keď diela, ktoré tvoríš odzrkadľujú tvoju dušu, keď sa v nich odzrkadľuje autor, čiže jeho inakosť ako rukopisný a duševný prejav. 

 Bol som vedený k tomu, že nie slová majú obhájiť kvalitu diela, ale pocit z diela ma obhájiť kvalitu. 

 

Ako vnímaš slovenských výtvarných autorov ?

Mám úprimne veľmi rád slovenskú výtvarnú klasiku aj modernistov, ale aj staršie ročníky. 

No popravde sa predovšetkým snažím aby ľudia na slovensku spoznali moju tvorbu.

 

Niekde som sa dočítal, že na rok 2020 pripravuješ 4 svoje autorské výstavy. Vieš nám o nich povedať niečo viac ? 

Na dielach aktívne pracujem prvá výstava bude pod názvom Filozofia čistého vedomia mala by sa uskutočniť začiatkom Mája. 

Ale všetko sa dozviete v ten správny čas. (úsmev) 

 

Je známe, že sa venuješ okrem maľovaniu aj sochárstvu, fotografií,písaniu a v neposlednom rade designu, aké to je mať takýto široký tvorivý záber ? 

Aby som to celé dal na správnu mieru rád tvorím je to moja bytostná súčasť, čiže tvorím preto, lebo to úprimne milujem. Každé nové médium považujem za novú výzvu, v ktorej sa môžem aktívne vzdelávať a zdokonalovať sa, čo ma nesmierne baví. V písaní kníh sa vyžívam, viem tam zaznamenať všetky moje duchovné poznatky a vývoj. Fotografie zaznamenávajú sekundárne memento prítomného okamihu, kde dokážem posunúť hranice, ktoré mi napríklad maľba neumožňuje a chýba mi to tam. Tvorba sôch ma zase obohacuje vďaka svojej plastičnosti, pocitu z materiálu a jeho tvarovanie v niečo neskonale úžasné. No a design mi umožňuje vdýchnuť interiéru život, hrať sa s estetičom a nesmiernym množstvom kombinácií, ktoré ma veľmi bavia a je to fantastický pocit. 

 

Čo by si chcel na koniec rozhovoru odkázať čitateľom týchto riadkov ?

Híčkajte svoju dušu pozitívnym umením, pretože pozitívne umenie harmonizuje. Nezabudnite byť dobrými ľuďmi, pretože byť dobrým človekom je cesta vo svetle. Ak ste dobrým človekom, dokážete vnímať všetkú tú krásu, čo nám tento nádherný život prináša. Preto Vás srdečne pozdravujem a prajem príjemný zážitok z mojich diel. 

 

 

 

Diela umelca  Didier Le Mar ©  si môžete zakúpiť alebo objednať na zákazku exkluzívne v BEAUTIFUL ART grand gallery.

Objednávky prijímame na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

 

Autor článku : BEAUTIFUL ART grand gallery  /  Ivana L. Copyright ©  2020 

 

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar