Lenka Harvaníková - Mám rada, keď sa v mojej tvorbe odzrkadľuje môj vnútorny svet

(rozhovor)

Rozprávali sme sa s nadanou výtvarníčkou Lenkou Harvaníkovou, ktorá nám v tomto rozhovore opísala svoju doterajšiu osobitú tvorbu. 
 
 
 1. Čo ťa doviedlo k maľovaniu a ako dlho sa tomu už venuješ?   

 Odpoveď: K maľovaniu ma priviedli rodičia a môj silný osobný záujem od detstva o maľbu. Teda
v neposlednom rade aj štúdium na umeleckých školách, študovala som na Škole úžitkového
výtvarníctva v Košiciach, odbor výstavníctvo a na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte
humanitných a prírodných vied, výtvarnú výchovu a umenie. Od roku 2006 sa maľovaniu snažím
venovať aktívne.

2. Predpokladám, že ťa aj niekto „učil“. Kto to bol? A čo ti to dalo ? 

 Odpoveď: Na školách som samozrejme mala učiteľov maľby, neviem však posúdiť, čo mi to dalo, lebo od začiatku som bola dosť tvrdohlavá a presadzovala som svoje názory a koncepty na
maľbu. Veľmi ma však posunul v tvorbe dopredu umelec Didier Le Mar © prostredníctvom výtvarného kurzu od BEAUTIFUL ART gallery, ktorý som úspešne absolvovala, ktorému za veľa vďačím. V umení sa človek učí celý život. 

3. Čo je podľa teba typické pre tvoju tvorbu? 

 Odpoveď:   No sú to podľa mňa autentické námety a pestrá a výrazná
farebnosť. Vyhľadávam silne pôsobivé námety, nevyhýbam sa duchovným témam. Je to aj osobná
skúsenosť zo života, ktorú pretavujem do svojej tvorby a rada rozjímam a uvažujem nad životom a snažím sa ho esteticky preciťovať.
 
 
 
4. Akú výtvarnú techniku najviac obľubuješ pri tvorbe ? 

  Odpoveď:  Úplne najradšej mám akrylovú maľbu, zvykla som si na jej charakteristiky, ale maľujem
ňou voľne, po svojom, aby odzrkadľovali akutálny výtvarny sloh, ktorý používam. Snažím sa narúšať
kompozičné pravidlá a pozmeniť ich tak, aby boli neuchopitelné akademickým pohľadom. 
 
 
5. Čo, alebo koho považuješ za najlepšiu inšpiráciu/múzu pri tvorbe obrazov? 

 Odpoveď:  Najlepšou inšpiráciou je podľa mňa môj vnútorný svet, jeho viditeľné aj skryté momenty. Tiež
ma inšpiruje krásno okolo mňa, pekné kvety, architektúra, tváre, osobnosti a iné. Veľkou inšpiráciou
sú mi aj knihy a samozrejme aj iní umelci, ktorých poznám alebo spoznávam.
 
 6. Je to zrejme veľmi individuálne, ale ako dlho ti zhruba trvá práca na jednom obraze? 

  Odpoveď:  No prekvapivo maľujem rýchlo, nechcem tým povedať, že sa ponáhľam, alebo tomu
nevenujem dostatočnú pozornosť. Proces maľovania je pre mňa natoľko úchvatný a fascinujúci
v istom zmysle, že chcem mať dielo zhmotnené čím skôr, takže ak jeden deň urobím podklad
a tvary, druhý maľujem plochy a tretí detaily. Je to však veľmi individuálne, závisí to od pripravenosti a pestrosti 
námetu, či mám vopred skicu, alebo podľa veľkosti plátna.

 7. Ako je to s tvojou prácou? Na ktorý zo svojich obrazov si najviac hrdá? 

  Odpoveď:  Veľmi hrdá som na diplomovú prácu, volá sa Signály a pracovala som na nej skoro štyri
semestre. Je to abstraktná veľkoplošná maľba, ktorá sa skladá z ôsmich plátien. Znamená pre mňa
naozaj veľa, niečo ako moje narodenie.
 


 8. Čo vzory? Máš nejaké? Ak áno, ktoré ? 

  Odpoveď:   Mám viacero vzorov, ale nebudem ich menovať.

9. Čo považuješ za najväčší úspech vo svojej tvorbe? 

 Odpoveď: Najväčší úspech je, že mám pozitívne ohlasy na svoje diela a stále viac objednávok.Tiež,
že stále napredujem, maľujem vačšie plátna a stále sa mi darí nachádzať novú išpiráciu.

 10. Existuje podľa teba nejaká hranica, cez ktorú sa musí maliar dostať, aby mohol začať vystavovať?

  Odpoveď:  No to je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že tou hranicou by mohla byť vyspelosť autora
vnútorne aj maliarsky, tiež pripravenosť na konfrontáciu s okolím a umeleckým obecenstvom.
Vedieť prijať pochvalu je ľahšie ako kritiku.

11. Rozumie podľa teba súčasná generácia maliarov výtvarnému umeniu? A ako ho vnímaš ty?

  Odpoveď:  Myslím, že každá generácia reflektuje vývoj a realitu doby, v ktorej žije. Je to aj vlastný
pohľad na svet, ale či chce, alebo nechce, nevyhne sa konfrontácii s dobou podľa mňa.

 12. Viem o tebe, že momentálne pracuješ na nových dielach.  Vieš nám  o tom povedať niečo bližšie
 
 Odpoveď:  Pracujem na cykle obrazov, autorských ilustrácii ku knižke Nejkrásnejší židovské pohádky
a legendy od Gertrude Landa ako aj na objednaných dielach. Stane
sa, že maľujem viackrát rovnaký námet, že sa zadania opakujú, čo je však aj povzbudzujúce, aj keď
sa vyhýbam tomu, aby som vytvárala kópie vlastných diel, čiže sa snažím námet vždy posunúť
kompozične, tvarovo, farebne alebo výrazovo.
 

 
13. Akú hudbu si púšťaš keď tvoríš a prečo?

  Odpoveď:  Hudba je neoddeliteľnou súčasťou môjho života, čiže pri tvorbe ju významne
využívam. Mám svojich obľúbených interprétov ako sú napríklad: Deva Premal, Snatam Kaur, Ayla
Schafer, Yamma Ensemble a iné. Je ich naozaj veľa a rada spoznávam novú hudbu a interprétov.
Keď tvorím je to tiež meditačná hudba, ktorá mi pomáha.
 
14. Ktorý výtvarný smer uznávaš? Skús nám aj povedať v čom ťa oslovil? 

  Odpoveď:   Páči sa mi postimpresionizmus, fauvizmus a iné. Páči sa mi veľmi farebnosť a výtvarný
posun od klasickej maľby.

15. Čo by si chcela na koniec rozhovoru odkázať čitateľom týchto riadkov?

  Odpoveď:   Prajem všetkým, aby mali šťastný a pozitívny život plný súcitných priateľov
a pomáhajúcich bytostí okolo seba.
 

 

  

 

Autor článku: BEAUTIFUL ART grand gallery     Copyright ©  2022  "všetky práva vyhradené"

 

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar