SLADKOSTI DUŠE

Výstava obrazov s názvom SLADKOSTI DUŠE sa konala v priestoroch Cathedral caffe and crepes na Hlavnej ulici 17/28 v Košiciach od 31.10.2018 do 25.11.2018. Autori diel sú Didier Le Mar a Lucia Takáčová.

Vernisáž výstavy sa niesla v harmonickom a pozitívnom duchu. Vystavené diela v sebe skrývali pozitívnu energiu sálalajúcu do priestoru k divákom, ktorí sa vyjadrovali k dielam veľmi kladne. Celá výstava bola štylizovaná ako ukážka prierezu diel od roku 2016 do 2018. Autori sa pri tvorbe zamerali na dynamiku a farebnosť diel. Diela výtvarníčky Lucie Takáčovej sa niesli v duchu hudobnej a operno-baletnej symboliky. Umelec Didier Le Mar vystavil také diela ako sú Geisha alebo Kristovo vedomie, ktoré divákov pútali svojou farebnou majestátnosťou.

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar