Previous Next

OSOBNÉ PORTRÉTY NA ZÁKAZKU OD BEAUTIFUL ART grand gallery

Milí priatelia, ak uvažujete nad výnimočným darom, alebo skutočne osobným prejavom náklonnosti, nie je nič tak nadčasové ako olejomaľbou stvárnený portrét. BEAUTIFUL ART grand gallery Vám ponúka nezameniteľnú možnosť zachytiť  formou výtvarného stvárnenia osobu, alebo osoby, ktoré sa takto stanú súčasťou umeleckého diela, ktoré poteší nie jednu náročnú dušičku. V minulosti bolo samotné portrétovanie považované za najťažšiu umeleckú disciplínu a tým aj za najdrahšiu. Diela od BEAUTIFUL ART grand gallery spĺňajú najvyššiu výtvarnú a umeleckú kvalitu. Samotné dielo si môžete objednať v rôznych výtvarných smeroch a v dvoch prevedeniach a to olej na plátne alebo akryl na plátne. Rozmer samotného diela je minimálne 70x60 cm až do max 150x160 cm v cenovej ponuke od 300, €. Dodanie diela na objednávku trvá od 30 do 60 kalendárnych dní. V prípade požiadavky na expresné dodanie diela je každá žiadosť posudzovaná individuálne na základe výtvarnej náročnosti. Dielo sa doručuje so základným lištovým rámom. V prípade osobitej požiadavky vieme zabezpečiť rámovanie diela podľa aktuálnej ponuky širokej škály rámov. Objednávky prijímame na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo priamo cez e-shop www.beautifulartgrandgallery.com 

                                                                                              Prečo je portrét tak výnimočný a čo je to vlastne portrét 

„Ak je maľba imitáciou prírody, dvojnásobne to platí v portréte; ktorý reprezentuje človeka nielen vo všeobecnosti, ale tak, aby jeden mohol byť odlíšený od všetkých ostatných. A ako najväčšia dokonalosť portrétu je mimoriadna podobnosť, tak najväčšia z jeho vád je podobať sa človeku, podľa ktorého nebol vytvorený; pretože vo svete neexistujú dve osoby, ktoré by si boli celkom podobné.

Podobizeň – portrét – individualita – identita Portrét a podobizeň – dva slovné výrazy, ktoré obyčajne vnímame a používame ako synonymá. Celkom bežne dnes nachádzame slovníkové definície tohto výrazného druhu výtvarného spodobenia raz pod heslom „portrét“ (Porträt/ portrait/ portraiture), inokedy pod „podobizeň“ (Bildnis /likeness).2 Isté obsahové diferencie medzi nimi však sú: zatiaľ čo podobizeň (lat. similitudine) vychádza z latinského slova similitudo, teda podobnosť a najmä v angličtine výrazne odkazuje na fyzicky autentickú kópiu „podľa prírody“ (= likeness), portrét je naproti tomu podstatne viac vizuálnou konštrukciou vystavanou síce tiež na základe skutočnosti, ale skôr jej vedomej selekcie a manipulácie.3 Možno sa tu oprieť aj o konštatovanie Ernsta H. Gombricha, ktorý napísal, že: „[...] verný portrét je rovnako ako užitočná mapa konečným výsledkom, ktorý vznikol počas dlhej cesty schémy a jej opravovania. Nie je verným záznamom vizuálnej skúsenosti, ale vernou konštrukciou modelu. 4 V tomto kontexte teda môžeme podobizeň chápať ako prostú obrazovú kópiu modelu a portrét považovať za jeho „kódovaný obraz“ či „vizuálnu metaforu“. Hranica medzi takouto podobizňou a portrétom je niekedy veľmi krehká5 a pohybuje sa prípad od prípadu: typickým „hraničným“ príkladom sú tzv. tronie, teda fyzicky individualizované podobizne, ktoré však neobsahujú kritérium rozpoznateľnosti, a teda nemožno ich považovať za portréty.6 Podobne sú na tom aj novoveké „podobizne svätcov“ vytvárané na základe individualizovaných spodobení konkrétnych neznámych osôb, a preto rekatolizačnou etikou a estetikou zamietané.7 Napriek tomu, že o totožnosti ich modelov sú neraz známe informácie, predsa nemôžeme o nich hovoriť ako o portrétoch. Kardinál Paleotti k tomu vo svojej kapitole o portrétoch svätcov otvorene uvádza aj celkom pochopiteľné dôvody: Opačným smerom prestupujú hranice, a preto za skutočné portréty sa považujú sakrálne, mytologické alebo divadelné identifikačné portréty (tzv. kryptoportréty a Rollenporträts),9 v ktorých telo a tvár svätca, starozákonnej či antickej alebo divadelnej postavy má individuálne črty konkrétnej osoby, avšak tá svoju vlastnú identitu (na rozdiel od „tronie“) v prospech spodobenej postavy nepotláča. Vo všeobecnosti však dnes skutočne nie sú medzi používaním termínov portrét a podobizeň stavané zásadné rozdiely - a to najmä v porovnaní so situáciou v ranom novoveku, kedy boli celoeurópsky akceptované najmä tri latinské termíny: „imago“, „effigie“ a „contrafactum“. Samozrejme, popri nich sa používali aj ďalšie lokálne, časovo či významovo vymedzené označenia (napr. tal. ritratto, fr. pourtrait; resp. répresentation), prípadne tiež klasické synonymá viažuce sa k podobizni: (nem. Bildnis/Bildnuß, maď. arckép, v dobovej češtine a slovenčine obraz).

 

Prvé portréty vznikali už v staroveku, v stredoveku ich obľuba veľmi klesla a vznikali len veľmi výnimočne, aj to väčšinou až v období neskorej gotiky. Vyobrazenia významných osobností (napríklad panovníkovsvätcov) sú väčšinou idealizované a nezakladajú sa na skutočnej podobe, ani pokiaľ ide o portrét žijúceho človeka. V tomto období sa teda väčšinou nehovorilo o portrétoch, ale o portrétnych rysoch zobrazenia. Mohutný rozvoj zaznamenal portrét v období renesancie, ešte výraznejší dôraz sa na neho kládol v období baroka, ktoré doviedlo umenie portrétovania na hranicu jeho možností. Záujem o portrét však existoval v každom období umenia. Obľúbenými formami portrétu boli v maliarstve kresba alebo maľba (na drevoplátnosklo).

  • klasický portrét - autor realisticky zobrazuje inú postavu (žijúcu či nežijúcu)

 Pri kúpe diel od BEAUTIFUL ART grand gallery podporujete nadaných Slovenských rozvíjajúcich sa autorov a profesionálnych výtvarníkov, ktorí svojou tvorbou rozširujú výtvarné tradície na Slovensku. 

 BEAUTIFUL ART grand gallery   Copyright ©  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar