Didier Le Mar

Náš Portrét Didier 1
 
Tvorba od Didier Le Mar sú exkluzívne, osobité a originálne umelecké predmety ako obrazy, sochy, fotografie a digital art, ktoré nadväzujú na tradíciu ateliérov či cechov umeleckého remesla. Didier Le Mar je umelec, ktorý kladie pri tvorbe dôraz na vyváženosť myšlienky a používa ušľachtilé prírodné materiály a mimoriadne kvalitné pigmenty s absenciou lacných nekvalitných látok. Tieto umelecké predmety sú natoľko unikátne, že ich väčšinou nenájdete v bežných galériách, ale iba online pri objednávke u Didier Le Mar a BEAUTIFUL ART grand gallery. Diela nie sú určené pre masového spotrebiteľa, ale pre zákazníkov so špecifickým a vycibreným vkusom.

Didier Le Mar sa zaoberá technikou olejomaľby, akvarelu, grafiky, kombinovanými technikami fotografovania, sôch, skulptúr či fresiek, rozvíja analyticko-mystickú podobu absolútna, ktorá je štruktúrovaná presnou kompozíciou, vyváženou farebnosťou a protikladným vyjadrením dynamického estetizmu a statickej vágnosti zakorenenej v hlbokom podvedomí autora milujúceho dynamiku ťahov štetca. Didier Le Mar sa zaoberá tiež moderným ponímaním a spracovaním hliny a vzácnych drevín, ako je napr. oudh, santal, ceder, eben spracovaných tradičným spôsobom starých majstrov, no pritom s dôrazom na moderné detaily. Didier Le Mar používa pri maľovaní rôzne umelecké žánre, ktoré siahajú od komornej maľby až po modernú abstrakciu. Toto využitie jeho všestranných možností Vám dáva priestor na pochopenie jeho zložitého duchovného pohľadu na svet, pričom cítiť pedantnosť a nonšalantnosť pri tvorbe umeleckých diel. Didier Le Mar sa všestranne rozvíja a usiluje o umelecké dielo kontemplatívne, prestúpené aurou jeho umeleckého života.

Okrem časových kreácií znásobených neohraničenosťou priestoru, ponúkajú jeho diela realitu načrtnutú presným vnímaním vonkajšieho a taktiež vnútorného putovania života a životných situácií, deštruktívnych schopností, pričom človek v úlohe maliara a fotografa sa stáva pozorovateľom, ktorý prináša absolútne vernú a oslnivo priezračnú impresiu mystického okamihu vyplývajúceho zo zmyslového vnímania jemne diferencovanej, sústredene načrtnutej elegancie.

Umenie je duchovná cesta, ktorá vyrovnáva nerovnováhu materiálneho sveta.

Didier Le Mar sa vyjadruje ďalším umeleckým jazykom, ktorým je fotografia a písanie kníh. Fotografiou otvára priestor pre okamihy sekundárneho pojmu. Jedná sa o pocit hlbokej útechy z pochopenia, že v mori času má priestor zachytiť jednu vlnu, jednu ostrú či hoci i rozmazanú hĺbku alebo plytčinu časopriestoru. Fotografia mu ponúka priestor na nestranné pozorovanie, túlanie sa, zachytávanie duše života, ktorá dáva zmysel len jemu ako jednotlivcovi a jeho oko tak môže vstupovať do reality iných živých momentov a on si prostredníctvom fotoaparátu dovolí zvečniť ich prítomnosť. Dostáva šancu duchovne sa obohatiť v rámci pojmu, ktorý sa volá čas. Všetkého je tak veľa a pritom tak málo. Realita vnímania je ohraničená časom a skúsenosťami jednotlivca, ktoré sú istým mementom. Sú len okamihom, ktorý sa nedá vysloviť, dá sa len zachytiť objektívom, zdôrazniť. Vyjadrenie autora Didier Le Mar: „Práve preto je pre mňa fotografia taká dôležitá a mojej osobe taká blízka. Pomocou nej zachytávam svoju púť naprieč časom. Mnoho krát som spadol a vstal, mnoho krát som plakal a mnoho krát som sa smial a aj to je ten môj kolobeh naprieč časom. Je to púť za svetlom.“

Myšlienka má priestor v budúcnosti, tam je slobodná, hravá a iskrivá. V prítomnosti sa rodí, formuje, mení a minulosť je zasa jej potravou, ktorá sa stráca, ale fotografia, obraz ako aj maľba ostane vždy jasnou a ostrou pripomienkou času minulého. Nič nebude tak ako je a to čo bolo prebýva už len vo fotografiách, umeleckých dielach a našej mysli. Umelecké dielo nie je o estetike, ale o pohľade jednotlivca bez ega. Ego umelca umelecké dielo ničí, pretože na zachytenie prítomného času je dôležite čisté a nestranné pozorovanie bez predsudkov. A to je to, o čo usiluje Didier Le Mar vo svojej tvorbe.