Absolventi

Diela

Lívia Koková

Názov: Katedrala v Nin (levandula vôňa) Technika: ...

Lívia Koková

Názov: Autoportrét, Technika: 50x50 cm,akvarel,2023 Cena: ...

Lívia Koková

Názov: Orgován Technika: ,50x70 cm, akvarel, 2023 Cena: ...

Lívia Koková

Názov: Vznešený páv, Akvarel,50x50cm,2023 Cena: 330,€

Lívia Koková

Názov: Usilovnosť med prináša Technika: 3 ...

Lívia Koková

Názov: Nin múzeum Technika: 30×60cm,akvarel / plátno ...

Spoločnosť

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
IČO: 46969276   DIČ: 2023681275
Banka: Tatrabanka a.s.
Účet: SK3711000000002946062789

Kontakt

BEAUTIFUL ART s.r.o
Južná trieda 4.B
040 01 Košice
 
Tel.: 0944033123, 0904333202
E-mail:
Copyright © BEAUTIFUL ART s.r.o 2019.. Všetky práva na texty a foto materiál uvedené na tejto stránke sú výhradným duševným a autorským vlastníctvom spoločnosti BEAUTIFUL ART s.r.o a Didier Le Mar